เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีฯเตือน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้ ให้ระวังสัตว์ตึงเครียดและป่วยได้
21 มีนาคม 2559
989
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชย้ำเตือน ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสัตว์เลี้ยงเกิดอารมณ์แปรปรวนได้ อาจส่งผลให้สัตว์เลี้ยงตึงเครียดและป่วย จึงฝากเตือนพี่น้องเกษตรกร ที่เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงไม่ให้สัตว์เลี้ยงเกิดภาวะตึงเครียดในช่วงหน้าร้อนนี้
จากการสัมภาษณ์ นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างกะทันหันมีผลต่อสุขภาพสัตว์โดยตรง ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มมาตรการในการดูแลสุขภาพสัตว์มากขึ้น พร้อมทั้งจัดเตรียมโรงเรือนเพื่อป้องกันแดด ลม ฝน และพาหะนำโรคต่างๆ และจัดเตรียมพื้นที่ที่อบอุ่นให้เพียงพอโดยจัดให้มีวัสดุปูรองคอกเลี้ยงสัตว์ และทำความสะอาด พ่นทำลายเชื้อโรคบริเวณที่เลี้ยงสัตว์และโดยรอบ ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเพื่อกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ควรมีการจัดเตรียมอาหารสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ พร้อมทั้งดูแล เฝ้าระวังสัตว์ของตนอย่างใกล้ชิด จึงอยากแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรเพิ่มมาตรการในการดูแลสุขภาพสัตว์มากขึ้น อย่าให้สัตว์เลี้ยงเกิดความตึงเครียด ควรระบายอากาศให้สัตว์เลี้ยงถ้าอากาศร้อนจัด
ในด้านนายวีระพงษ์ ชลิตงาม สัตวบาลเจ้าของฟาร์มแพะ (วีระพงษ์ฟาร์ม)อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้เข้าหน้าร้อนแล้ว อาจทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่อ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงแบบขังคอก ซึ่งตนได้ไปพบในฟาร์มชาวบ้านที่เลี้ยงโค กระบือ แพะ ที่ตนช่วยดูแลด้านสุขภาพนั้น และได้พูดคุยกับคนเลี้ยงโค กระบือ แพะว่า ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเครียด และป่วยได้ ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโค กระบือ แพะ ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงและสังเกตพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง เช่น ไม่กินอาหาร นิ่งอยู่กับที่ และให้หมั่นทำความสะอาดโรงเรือน ให้สังเกตความผิดปกติ เพื่อจะได้แก้ไขหรือรักษาได้ทันท่วงที
ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร.08-5660-9906 เพื่อจะได้ดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายออกไปได้อย่างทันท่วงที
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไสว เขียวจันทร์. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2559.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
18-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
22-30°C
นครศรีธรรมราช
21-29°C
ภูเก็ต
24-28°C