เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 9
02 มีนาคม 2559
6,517
สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน จัดอบรมการการผสมเทียมโค รุ่นที่ 9 วันที่ 27-29 เม.ย.59 ผูใด้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 034-997100 มือถือ 081-9428013 รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×