เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาเร่งใช้ระหัดวิดน้ำออกจากนาข้าว
09 มิถุนายน 2562
717

ชาวนาในตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ต้องใช้ระหัดวิดน้ำออกจากนาข้าวทั้งที่เพิ่งเริ่มหว่าน เนื่องจากฝนตกลงมาตลอดทั้งวันทั้งคืน ส่งผลให้น้ำท่วมขังในนาข้าวที่เริ่มเพาะปลูก ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มจมน้ำและจะทำให้ข้าวเน่าเสียหายได้ จากการลงพื้นที่สอบถามนายสนั่น ชิดนอก เกษตรกรชาวนาบ้านโนนสุวรรณ เปิดเผยว่า ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ในพื้นที่มีฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากติดต่อกัน ทำให้นาข้าวที่เพิ่งเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวมีน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้าวเน่าได้ จึงต้องนำระหัดมาวิดน้ำออก ส่วนสาเหตุที่ไม่ใช้เครื่องสูบน้ำเพราะต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำนา ซึ่งปีการเพาะปลูกที่ผ่านมา ก็ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทำให้ทุนทรัพย์ทำนาในปีนี้มีค่อนข้างจำกัด รวมถึง อายุที่มากขึ้นจะแบกเครื่องสูบน้ำที่มีน้ำหนักมากก็เป็นเรื่องลำบาก จึงหันมาใช้วิธีระหัดวิดน้ำแบบการทำนาพื้นบ้านสมัยก่อนแทน ซึ่งก็ให้ผลค่อนข้างดีเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
18-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
22-30°C
นครศรีธรรมราช
21-29°C
ภูเก็ต
24-28°C