เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สับปะรดลำปางมีแนวโน้มราคาดีขึ้น
07 มิถุนายน 2562
339

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่แหล่งปลูกสับปะรด อำเภอแจ้ห่ม และ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดที่กำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยว โดยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งก่อนหน้านี้ ทำให้ผลผลิตลดลงและกระทบกับคุณภาพ แต่หลังจากมีฝนตกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณผลผลิตฟื้นตัวและคุณภาพดีขึ้น ทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา


โดยปัจจุบันสับปะรดโรงงานรับซื้อในราคากิโลกรัม ละ 6-7 บาท และสับปะรดผลสดราคา กก. ละ 8-13 บาท


อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการหาตลาดรองรับผลผลิต สำนักงานฯ ได้ทำการประสานให้ผู้ซื้อเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร และยังได้รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันบริโภคสับปะรดผลสดให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้วย 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-34°C
เชียงใหม่
25-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×