เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เชิญร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิต โค-กระบือ
26 พฤศจิกายน 2558
2,403
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 พร้อมเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และ โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
นายอิสระ ปัญญาวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวถึงโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นโค-กระบือเพศเมีย วัยเจริญพันธุ์ จำนวน 27 ตัว และเงินจำนวน 501,812.45 บาท ซึ่งจะนำไปไถ่ชีวิตโคเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ มูลค่าตัวละ 25,000 บาท จำนวนประมาณ 20 ตัว รวมโค-กระบือที่ไถ่ชีวิตในครั้งนี้รวมอย่างน้อย 47 ตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-777961 ในวันและเวลาราชการ
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เกชา นนตา. นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ. สัมภาษณ์, 19 พฤศจิกายน 2558.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
18-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×