เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อบรมหลักสูตร มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3
09 พฤศจิกายน 2558
2,633
ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมด้านน้ำนมและการแปรูรูปเนื้อสัตว์ ซึ่งมีหลักสูตร มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3
หลักสูตร มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3

- วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 [GMP/HACCP]
- วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 [ISO9000/ISO22000]
- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 [Food allergen]

**ค่าลงทะเบียน 800 บาท สามารถลงแยกหลักสูตรย่อยได้
**รับจำนวนจำกัด เพียง 100 คน เท่านั้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อบรมหลักสูตร มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3". (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก :
http://agri.kps.ku.ac.th
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×