เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สคร. 6 ขอนแก่น เตือนเกษตรเฝ้าระวังโรคบิดในไก่เนื้อ
06 พฤศจิกายน 2558
2,953
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคบิดในไก่เนื้อ เนื่องจากตอนนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีการตายของไก่เนื้อที่เกิดจากโรคบิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นาย อนุชา มะลาลัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าช่วงนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นไก่พันธุ์เนื้อ หรือ ไก่ไข่ มักพบปัญหาไก่ป่วยด้วยโรคบิดในลำไส้ โดยเฉพาะ การเลี้ยงไก่โดยใช้วัสดุรองในฟาร์มไก่ ซึ่งเกิดความชื้นจนก่อโรคบิดในลำไส้ ซึ่งโรคบิด (Coccidiosis) เป็นโรคที่มีผลโดยตรงต่อลำไส้เพราะเชื้ออัยเมอเรีย จะเข้าทำลายเยื้อเมือกของลำไส้ ทำให้สำไส้อักเสบ ท้องเสีย ถ่ายเป็นมูก หรือเป็นเลือด ในไก่เนื้อมักพบระหว่างอายุ 3-6 สัปดาห์ ถ้าอุณภูมิและความชื่นในโรงเรือนหรือวัสดุรองพื้นมีความชื้นเหมาะสม ลักษณะอาการของไก่เนื้อเมื่อติดเชื้ออัยเมอเรีย จะทำให้มีอาการหงอยซึม อาการท้องเสีย ถ่ายเป็นมูกเลือด ขาดน้ำและตายเป็นจำนวนมาก หากมีอาการดังกล่าวควรแยกออกจากฟาร์มเพื่อป้องกันการระบาดไปยังตัวอื่น ๆ

แนวทางการรักษา
การรักษาโรคบิดต้องเริ่มตั้งแต่ได้เริ่มป่วยจึงจะได้ผลดี ยาที่ใช้รักษามีหลายชนิด เช่น แอมโปรเลียม ซัลฟาดวิน็อกซาลีน เป็นต้น และควรเสริมวิตามินเพื่อให้ไก่ได้พื้นตัวเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามในการใช้ยารักษาทุกครั้งควรปรึกษาสัตวบาลหรือสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้ง

แนวทางการป้องกัน
การดูแลสุขภิบาลภายในฟาร์ม หลีกเลี่ยงวัสดุรองพื้นที่เปียก ควบคุมสภาพแวดล้องในโรงเรือนให้เหมาะสมร่วมกับการผสมยาด้านบิดในอาหาร

เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อนุชา มะลาลัย. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน. สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2558.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-32°C
เชียงใหม่
20-30°C
นครราชสีมา
21-23°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×