เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งสร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เน้นคุมเข้มโรคระบาด-ลอบนำเข้า
26 ตุลาคม 2558
714
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการบังคับใช้กฎหมายและพิธีฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ซึ่งนำเข้าผิดกฎหมาย ที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด้านกักกันสัตว์เพชรบุรี จ.เพชรบุรีว่า จากทิศทางการปศุสัตว์โลกในปัจจุบันถึงแม้มีแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าปศุสัตว์เพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อเราจะเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่สำคัญต้องคำนึงถึงผลกระทบทุกด้าน เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกเชื่อมั่น เชื่อถือและยอมรับในความปลอดภัยได้มาตรฐานของสินค้าปศุสัตว์ไทย ที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและส่งผลมหาศาลด้านเศรษฐกิจของประเทศ ในอนาคต
กระทรวงเกษตรฯโดยกรมปศุสัตว์ จึงดำเนินการตามนโยบายของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคระบาดจากสัตว์สู่คนและสัตว์สู่สัตว์ ตลอดจนควบคุมกำกับดูแล การนำเข้านำออก นำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขควบคุมการผลิต การนำเข้า นำออก นำผ่าน สัตว์และซากสัตว์ให้เป็นมาตรฐานสากลรวมถึงบังคับใช้กฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบอยู่อย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ ที่นำเข้าทางท่าเรือ สินค้าปศุสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์และซากสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงป้องปรามผู้ลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศที่กรมปศุสัตว์ไม่อนุญาต โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่ศุลกากร

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินการของชุดเฉพาะกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ได้จับกุมผู้กระทำผิดแล้ว ทั้งนำสินค้าผ่านแดนโดยไม่มีใบอนุญาตและนำสินค้าผ่านแดนโดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหลายรายการ และได้ทำลายสินค้าปศุสัตว์ไปแล้ว 90 ครั้ง จำนวน 450,282 กิโลกรัม มูลค่า 47,433,218 บาท ทั้งนี้ ได้จับกุมและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 และได้ฝังทำลายสินค้าปศุสัตว์ครั้งนี้เพิ่มอีก ได้แก่ เนื้อกระบือแช่แข็ง 36,529 กิโลกรัม เนื้อหมูและเครื่องในโค 7,680 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 44,209 กิโลกรัม รวมมูลค่า 4,420,900 บาท ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯโดยกรมปศุสัตว์ ได้ทำลายสินค้าปศุสัตว์ซึ่งนำเข้าผิดกฎหมายไปแล้วทั้งสิ้น 494,491 กิโลกรัม รวมมูลค่า 51,854,118 บาท

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เร่งสร้างมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เน้นคุมเข้มโรคระบาด-ลอบนำเข้า". (26-10-2558). แนวหน้า .: สืบค้นเมื่อ 26-10-2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/185551
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-35°C
เชียงใหม่
21-40°C
นครราชสีมา
26-38°C
ชลบุรี
26-32°C
นครศรีธรรมราช
23-34°C
ภูเก็ต
27-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×