เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรหวั่นอหิวาต์สุกร สัตวแพทย์เน้นย้ำ ควรทำวัคซีนและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
22 ตุลาคม 2558
1,483
สุกรนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย ทั้งเกษตรกรรายใหญ่และเกษตรกรรายย่อยทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงภาคใต้ตอนบนอย่างชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนองด้วย การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ภายในฟาร์ม และควบคุมการแพร่กระจายเข้าสู่ฟาร์มจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะโรคที่มักพบบ่อยอย่างโรคสุกรท้องเสีย ขับถ่ายไม่เป็นก้อน อาการทางประสาท หรืออาการทางผิวหนัง ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้อาหาร ความสะอาดภายในฟาร์ม หรือแม้กระทั่งเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงฤดูกาล หากไม่มีการจัดการที่ดีอาจเกิดโรคติดต่อร้ายแรงอย่างโรคอหิวาต์ในสุกรได้ ซึ่งส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 14.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้รับทราบข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรฟาร์มแม่พันธุ์ ในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรว่า ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการให้อาหารทำให้สุกรเกิดอาการท้องเสีย โดยเฉพาะลูกสุกรในช่วงสุกรอนุบาล ระยะหลังจึงต้องลงทุนทำวัคซีนในสุกรแม่พันธุ์ เพราะเกรงว่าจะติดเชื้ออหิวาต์สุกรซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียและขาดทุนเป็นอย่างมาก
ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดชุมพร ได้สอบถามข้อมูลไปยังนายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้ให้ข้อมูลและแนะนำเกษตรกรว่า โรคอหิวาต์สุกรนับว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากหากเกิดการแพร่ระบาดในฟาร์มสุกร เกษตรกรควรมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยฉีดตั้งแต่อายุ 2-4 สัปดาห์ และฉีดให้ทุกๆ 3 เดือน ในส่วนของการให้วัคซีนในแม่พันธุ์ ลูกที่คลอดออกมาจะมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากแม่เพียง 1-2 เดือน หลังจากนั้นต้องทำวัคซีนเพื่อควบคุมเช่นกัน โดยอาการของโรคที่สังเกตได้ชัดคืออาการทางผิงหนัง เป็นผื่นแดงบริเวณลำตัว มีอาการท้องเสียรุนแรง และมีอาการทางประสาทโดยมีอาการชัก เดินหมุนเป็นกระแตเวียน โดยลักษณะอาการท้องเสียเพียงอย่างเดียว อาจเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างโรคบิด และโรคท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษ ซึ่งแตกต่างกัน ควรพิจรณาหลายๆอาการประกอบกัน และมีการจัดการฟาร์มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรเป็นรายได้เสริมเพียงไมกี่ตัว และไม่ได้ทำวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เลือกแหล่งจำหน่ายลูกพันธุ์สุกรที่เชื่อถือได้ มีประวัติที่ดีและปลอดโรค และควรเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หากสุกรมีอาการผิดปกติ และสงสัยว่าติดเชื้อ ให้รีบแจ้งสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิชัย โพธิ์กระสังข์. สัมภาษณ์, 19 ตุลาคม 2558.
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×