เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ประมงอำเภอเมืองระยองแจ้งเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม
22 กันยายน 2558
1,569
เนื่องจากช่วงนี้จังหวัดระยองกำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ สำนักงานประมงอำเภอเมืองระยองจึงฝากแจ้งเตือนเกษตรกรผู้มีบ่อเพาะเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับน้ำท่วมขัง
คุณไพรัช เจียะรัตน์ สำนักงานประมงอำเภอเมืองระยองแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดระยองให้เฝ้าระวังภัยที่เกิดจากอุทกภัยที่ในช่วงนี้ โดยเฉพาะบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ม ควรหาตะข่ายหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงปิดปากบ่อ เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยน้ำท่วม และสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอยู่ในเขตประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนั้นสามารถนำหลักฐานการขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือเป็นผู้ประสบภัยพิบัติทางด้านการเกษตรได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่เพาะเลี้ยงของท่าน นอกจากนี้ทางสำนักงานประมงอำเภอเมืองระยองได้ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงมรสุมคลื่นลมแรง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง 086-3015786
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไพรัช เจียะรัตน์. สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2558.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×