เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
การอบรมการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรีดโคนม
28 สิงหาคม 2558
2,514
หลักสูตรสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นเข้าสู้อาชีพและผู้ที่เคยเลี้ยงโคนมที่ต้องการฟื้นฟู และเพิ่มเตมความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมโดยจะได้รับความรู้ การจัดการที่สำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ช่วยย่นระยะเวลาการศึกษาด้วยตนเอง สาระของการอบรมจะช่วยสร้างความมั่นใจในการเริ่มต้นเข้าสู้อาชีพ สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความรู้ในการผลิตน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ
แหล่งที่มาของข้อมูล : "การอบรมการเลี้ยงโคนม (หลักสูตรเร่งรัด 10 วัน).". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dpo.go.th/?p=13579

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-29°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
23-27°C
ชลบุรี
26-27°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×