เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คชก.ตีกลับงบชดเชยราคากุ้ง-อนุมัติอคส.ซื้อน้ำมันปาล์ม
02 มิถุนายน 2558
749
รายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ระบุว่า ที่ประชุม คชก. ซึ่งมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ได้พิจารณาอนุมัติเม็ดเงิน 2,620 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์ม โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัดปริมาณ 100,000 ตัน ในราคา กก.ละ 26.20 บาท นับจากเดือนมิถุนายน 2558 เป็นต้นไป ส่วนโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้ง ที่กรมประมงเสนอของบประมาณ 1,350 ล้านบาท ในการจ่ายชดเชยส่วนต่างให้ผู้ประกอบการนั้น ที่ประชุมมอบหมายให้กรมทบทวนต้นทุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกครั้งว่า ควรจะดำเนินการลดต้นทุนการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนได้อย่างไร จากนั้นให้เสนอกลับมาที่ประชุม คชก.อีกครั้ง
นายบรรจง นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวกรมประมงได้ขอให้ คชก.ช่วยชดเชยส่วนต่างราคากุ้งไซซ์ 100 ตัว/กก. ในอัตรา กก.ละ 25 บาท ให้กับผู้ประกอบการห้องเย็นจะรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรราคา กก.ละ 110 บาท/กก.ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรขาดทุน ซึ่งทาง คชก.ควรให้สมาคมร่วมชี้แจงประเด็นนี้ในครั้งหน้า

"ผมก็ไม่เข้าใจประธาน คชก.ที่ให้ลดต้นทุน ทั้งที่การเลี้ยงปกติธรรมดาตอนนี้ขอเพียงแค่ให้เลี้ยงรอดยังไม่รอดเท่าไหร่เลย อย่าง จ.สุราษฎร์ธานี เลี้ยงได้ดีที่สุดในภาคใต้ แต่มีอัตรารอดแค่ 30% เท่านั้น" นายบรรจงกล่าว

ด้านนายเดชา บรรลือเดช ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งสามร้อยยอด กล่าวว่า ขณะนี้ราคารับซื้อกุ้งไซซ์ 100 ตัว/กก. ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ กก.ละ 125 บาท/กก.จากที่เคยต่ำสุด กก.ละ 98 บาท ส่วนราคาหน้าบ่ออยู่ที่ 130 บาท/กก. ทำให้ คชก.มองว่าราคาขณะนี้ปรับสูงขึ้นใกล้เคียงกับที่ร้องขอไปแล้ว และโรงงานแปรรูปหรือห้องเย็นสามารถรับซื้อได้ จึงไม่อนุมัติโครงการ

"สาเหตุที่แท้จริงที่ราคาปรับสูงขึ้นเกิดจากเกษตรกรจำนวนหนึ่งเข้าใจผิดว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณชดเชยราคามาแล้ว จึงชะลอการจับกุ้งเพื่อรอจังหวะที่จะเข้ารับการขอชดเชยราคา ทำให้ห้องเย็นต้องเพิ่มราคารับซื้อสูงขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตกุ้งไปผลิตให้ทันตามคำสั่งซื้อ ซึ่งอาจเป็นราคาขาดทุน ดังนั้นภาระหนักแท้จริงจึงอยู่ที่ห้องเย็น ซึ่งต้องการนโยบายด้านสินเชื่อผ่อนปรนมากกว่านี้"

สำหรับการลดต้นทุนยังเป็นปัญหาสำคัญ เพราะเกษตรกรยังไม่ทราบวิธีการเลี้ยง เพื่อให้ปลอดโรคกุ้งตายด่วน (EMS) จึงยังไม่ทราบว่าจะลดต้นทุนในส่วนไหนอย่างไร

นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) กล่าวถึงการดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบของ อคส.ว่า หลังจากนี้กรมการค้าภายในจะทำหนังสือประกาศรับสมัครโรงสกัดเข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดที่ปลูกปาล์ม เพื่อจัดสรรโควตารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับข้อมูลด้านการผลิตของแต่ละจังหวัด

ส่วน อคส.เตรียมออกประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจถังบรรจุน้ำมันปาล์ม (แท็งก์) เพื่อใช้เก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบที่ อคส.รับซื้อ โดยคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2558 แต่หากราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงกว่าราคาที่กำหนดทาง อคส.ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปรับซื้อ แต่ให้เป็นไปตามกลไกตลาด

สำหรับเงื่อนไขการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบนั้นได้กำหนดให้โรงสกัดต้องแสดงหลักฐานการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ในราคา กก.ละ 4.20 บาท เพื่อมาจำหน่ายให้ อคส.ราคา กก.ละ 26.20 บาท ตามประกาศราคาแนะนำของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) หลังจากรับซื้อมาแล้ว อคส.เก็บสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบไว้ก่อนจะนำมาจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มในประเทศโดยจะไม่มีการส่งออก เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบในต่างประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 19-20 บาท ต่ำกว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในไทย

การระบายสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบนั้น อคส.จะทยอยนำออกมาจำหน่ายโดยจะพิจารณาในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการเก็งกำไร และไม่ให้กระทบต่อราคาตลาด ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาให้ อคส.กำหนดกรอบการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบออกมาให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบตลาด และเกษตรกร แต่ควรจำหน่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 เพราะช่วงเวลาในเดือนธันวาคม 2558-เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดน้อย ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้น

ด้านนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ขณะนี้โรงสกัดในพื้นที่เริ่มรับซื้อตามราคาในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ราคาปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ เฉลี่ยที่ กก.ละ 3.94-4.33 บาท แต่ยังมีโรงสกัดบางโรงที่ยังรับซื้อปาล์มน้ำมันในราคาต่ำกว่าที่ประกาศ และยังมีการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันที่ร่วง เพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ปรับตัว ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายในอีก 3 เดือนนับจากนี้

แหล่งที่มาของข้อมูล : "คชก.ตีกลับงบชดเชยราคากุ้ง-อนุมัติอคส.ซื้อน้ำมันปาล์ม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1433137985

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×