เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กาฬสินธุ์เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง14ตันต่อไร่
14 มีนาคม 2562
141

ที่บริเวณแปลงมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังจากผลการวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้ร่วมกับบริษัทมิตซูบิชิ คอร์เปอร์เรชั่น โดยมีผู้บริหารของบริษัท จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาร่วมกิจกรรม และมอบพันธุ์มันสำปะหลัง และรางวัลสำหรับเกษตรกรที่จัดการแปลงได้ดีเยี่ยม โดยทีมวิจัยมันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปีมีผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งจากนั้นได้ลงสำรวจแปลงมันสำปะหลัง อายุ 4 เดือน ที่มีการวางระบบน้ำหยด การจัดการแปลงแบบยกร่อง ซึ่งได้ร่วมกันปล่อยแตนเบียน เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูที่มักจะระบาดในช่วงหน้าแล้งและอากาศร้อนจัด และชมการสาธิตระบบเครื่องจักรกลในการจัดการแปลง และเครื่องปลูกที่ลดต้นทุนการผลิตได้ และการจ้างแรงงานคนที่มีค่าแรงค่อนข้างสูง


รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเรื่อง Transfer of Cassava Production Technology Attained from Research to Farmers in Kalasin Province to Enhance Their Production Efficiency and Income (Phase III) จากบริษัท มิตชูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยทางทีมวิจัยได้ใช้ 2 พื้นที่เปิดแปลงทดลอง ทั้งที่วิทยาเขตภูสิงห์ และพื้นที่ อ.นามน ซึ่งผลผลิตที่ได้มีความใกล้เคียงกัน เฉลี่ย 11-14 ตันต่อไร่ และขณะนี้ทางทีมคณะผู้วิจัยยังเปิดกว้างรับเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการอีกจำนวนมาก ที่สามารถติดต่อมาได้ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×