เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
สุโขทัยนำใบตองขึ้นรูปใส่อาหารแทนโฟม
12 มีนาคม 2562
680

ที่ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย แหล่งผลิตใบตอง รายใหญ่ของประเทศ ทั้งส่งในประเทศและต่างประเทศ แต่เนื่องจากภาวะแล้ง และใบตองราคาตกต่ำ จากใบตองที่เคยมีราคาดี เมื่อปี 2559 ราคาอยู่ที่มัดละ 60 บาท และราคาเริ่มตกต่ำเรื่อยมา ปัจจุบัน ราคาใบตอง อยู่ที่มัดละ 25 บาท หรือกิโลกรัมละ 5 บาท แต่ราคาต้นทุนในการผลิต สูง ทั้งราคาน้ำมัน ราคาปุ๋ย รวมถึงภาวะภัยแล้ง ทำให้ใบตอง ไม่สวยใบแตก ต้องตัดทิ้ง ทำให้เกษตรกรที่ปลูกกล้วย ต้องศูนย์เสียรายได้ในส่วนนี้ไปนางนฤภร เข็มทอง อายุ 51 ปี หรือพี่อุ อยู่บ้านเลขที่ 17/1 ตรอกตามา ม.1 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มีอาชีพทำสวนใบตอง และเป็นเหรัญญิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจง มีความผูกพันกับใบตองมาตั่งแต่เป็นเด็กๆ มักจะเห็นตามงานบุญต่างๆ เช่นงานกฐิน งานผ้าป่า มักจะมีโรงทาน และก็จะใช้โฟมในการใส่อาหาร ทำให้เกิดปัญหาเรื่องขยะ บ้างก็ใช้ใบตองมาใส่อาหารแทนถ้วยโฟม เดิมที่ใช่วิธีการเย็บใบตองเป็นภาชนะด้วยแม็คและเข็มกลัด แต่ก็ใส่อาหารเปียกได้ไม่ทน ใบแตก และรั่วซึมได้ ซึ่งพี่อุ มักจะคิดเสมอว่าจะทำอย่างไร หากนำใบตองมาใช้เป็นภาชนะใส่อาหารโดยไม่ต้องใช้แม็ค หรือเข้มกลัด จนนายประโคม ประจำวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.คลองกระจง และสภาเกษตรสุโขทัย ได้ชักชวนให้พี่อุ เข้าร่วมโครงการนำร่องกับสภาเกษตรสุโขทัย


โดยนำโครงการขึ้นรูปภาชนะจากใบตอง ผ่านการประชาคม ให้โครงการนี้เป็นโครงการอันดับหนึ่งในการแปรรูปใบตอง ทางกลุ่มจึงได้เสนอการนำใบตองมาขึ้นรูปเป็นภาชนะแทนโฟม ซึ่งทางจังหวัดโดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การสนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท ในการจัดซื้อ เครื่องขึ้นรูปใบตอง ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองกระจง มีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามาเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้ และทำวิจัยในการนำวัสดุใบตองมาขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหาร โดยหากการวิจัยประสบผลสำเร็จแล้ว ทางสนามบินสุโขทัยก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการขายต่อไปพี่อุ กล่าวว่าการขึ้นรูปใบตองนั้นสามารถใช้ได้ทั้งใบตองสดและใบตองแห้ง โดยนำใบตองมาฉีกเป็นเผ่นขนาดประมาณ 20 ซม.จากนั้นนำใบตองที่ฉีกแล้วมาวางซ้อนกัน 3 ชั้นโดยวางขวางเส้นใบตองและใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวเชื่อม โดยการทางแป้งเปียกที่ใบตองแต่ละชั้น จากนั้นจะนำไปขึ้นรูปในเครื่องขึ้นรูป พี่อุ กล่าวอีกว่า ได้ทดลองนำใบตองที่แห้งคาต้นกล้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรจะตัดทิ้งทำปุ๋ย จึงทดลองนำใบตองแห้งมาขึ้นรูปตามกระบวนการเดียวกัน ปรากฏว่าได้ผลเกินคาดซึ่งใบตองแห้งสามารถขึ้นรูปได้ดีกว่าใบตองสด ซึ่งตนก็ได้ทดลองนำน้ำมาใส่แล้วทิ้งไว้ 1 คืน ปรากฏว่ายังคงสภาพเดิม น้ำไม่ไหลไม่ซึมและยังทดลองใส่อาหารนำไปใส่ไมโคเวฟ ก็สามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งในอนาคตก็จะมีการพัฒนาต่อยอดทำเป็นภาชนะในรูปแบบอื่นได้อีกด้วย โดยราคาขายภาชนะใบตองขึ้นรูปในขณะนี้ หากเป็นใบตองสด จะอยู่ที่ราคา ใบละ 1 บาท ส่วนใบต้องแห้งจะอยู่ที่ราคา ใบละ 1.50 บาท 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-35°C
เชียงใหม่
18-33°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
22-31°C
ภูเก็ต
26-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×