เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.ปรับเงินบ้านล้านหลังธอส.เพิ่มให้คนรายได้น้อย
12 มีนาคม 2562
145

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับกรอบสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. หลังมีผู้จองสิทธิ์เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนสนใจใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงได้ปรับสัดส่วนวงเงิน 50,000 ล้านบาท จากเดิมที่ให้กลุ่มผู้มีรายได้เกินกว่า 25,000 บาทต่อเดือนที่ 30,000 ล้านบาท ปรับเหลือวงเงิน 10,000 ล้านบาท และปรับเพิ่มวงเงินสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 20,000 ล้านบาทเป็น 40,000 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในโครงการบ้านล้านหลัง


อย่างไรก็ตาม จากการปรับกรอบวงเงินดังกล่าวทำให้รัฐบาลต้องชดเชยภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือลดภาระค่าดอกเบี้ยกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน โดยใช้งบประมาณเพิ่ม 789.66 ล้านบาท จากวงเงินโครงการเดิม 3,876.65 ล้านบาท ปรับเพิ่มเป็น 4,666.31 ล้านบาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×