เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาพิจิตรวอนชลประทานขยายเวลาส่งน้ำ
26 กุมภาพันธ์ 2562
351

ที่สำนักงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 วังจันทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักชลประทานที่ 3 หมู่ที่ 6 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จังหวัดพิจิตร ได้มีเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลดงกลาง ตำบลดงป่าคำ ตำบลเมืองเก่า ของอำเภอเมืองพิจิตร และเกษตรกรชาวนาตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวนกว่า 50 ราย ได้เดินทางมาเรียกร้องขอน้ำสำนักชลประทานเติมเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ต้นข้าวนับหมื่นไร่ที่กำลังส่อเค้าว่าต้นข้าวอาจจะขาดน้ำแห้งตาย เนื่องจากชลประทานขีดเส้นแดง ว่า จะหยุดการจ่ายน้ำให้เกษตรกรแค่วันที่ 11 มีนาคม 2562 แต่ชาวนากลุ่มนี้ต่อรองว่า ขอให้จ่ายน้ำไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562โดยนายสมนึก พุทธเกษม ชาวนาหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้ได้ทำนาปลูกข้าว และต้นข้าวมีอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งกำลังเจริญเติบโต และตั้งท้องใกล้ออกรวง โดยมีพื้นที่ทำนารวมๆ แล้วนับหมื่นไร่ที่ต้องอาศัยน้ำจากคลองชลประทานซี 90 ซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากคลองชลประทานซี 1 โดยปัจจุบันน้ำส่งไปให้เกสรกร แต่ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ปลายน้ำ หรือ ปลายคลอง ได้รับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง ส่อเค้าว่าจะยืนต้นแห้งตาย จึงทำให้ชาวนากลุ่มดังกล่าว ต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้อง วอนหน่วยงานของชลประทานช่วยหาวิธีขยายเวลาในการส่งน้ำที่จะตัดรอบเวรการส่งน้ำให้ชาวนาจากวันที่ 11 มีนาคม 2562 ขอให้ขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2562 เพื่อให้ต้นข้าวได้รับน้ำและเจริญเติบโตได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป


ในส่วนของ นายสนทยา คำวรรณ หัวหน้างานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 วังจันทร์ กล่าวว่า หากเกษตรกรจะขอขยายระยะเวลาส่งน้ำออกไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นั้นสามารถทำได้ แต่ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมา เพื่อให้ชลประทานวังจันทร์ส่งต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×