เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
สนช.เดินหน้าพ.ร.บ.ข้าวนัดพิจารณาพรุ่งนี้
25 กุมภาพันธ์ 2562
330

พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว นำคณะแถลงข่าวในประเด็นการทบทวนร่าง พ.ร.บ. ข้าวว่า ได้มีการตรวจทานและปรับแก้ร่างตามความเห็นของฝ่ายต่างๆ แล้ว ก่อนที่วันพรุ่งนี้(26 ก.พ.)จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)โดยพลเอกมารุต เน้นย้ำว่า หลักการของร่างพ.ร.บ.ข้าว มุ่งเน้นไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพของชาวนา แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกภาครัฐ ในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม พัฒนาชาวนา รวมถึงภาคการผลิตและภาคการตลาดให้มีความเข้มแข็ง ให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น


ทั้งนี้ กรรมาธิการย้ำว่า ชาวนาจะได้รับประโยชน์จากการที่มีผู้แทนเข้าเป็นกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวได้รับการส่งเสริมและสร้างความมั่นคงในอาชีพมีองค์ความรู้


ขณะเดียวกัน กรรมาธิการฯ ได้มีการทบทวนร่างทั้งหมดแล้ว เชื่อว่าเมื่อผ่านความเห็นชอบน่าจะเป็นที่พอใจ เพราะพยายามนำความเห็นจากทุกฝ่ายทั้งชาวนาและนักวิชาการมาปรับแก้ ส่วนพันธุ์ข้าวที่มีความกังวลก็ไม่ได้บังคับที่จะต้องมารับรอง โดยจะมารับรองหรือไม่ก็ได้


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×