เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เจ้าของสวนแตงโมเฮเก็บขายวันแรกรับเงินเกือบแสน
25 กุมภาพันธ์ 2562
2,697

ที่จ.สงขลา มีตัวอย่างของเกษตรกรที่ใช้วิธีทำการเกษตรผสมผสานแบบหมุนเวียนปลูกพืชซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำ เช่นในช่วงนี้ซึ่งเข้าสู่หน้าร้อนก็หันมาปลูกแตงโม เกษตรกรคนนี้คือ นายบัณฑิต เหมือนนอง เกษตรกรที่บ้านคูขุด ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้วางแผนปลูกแตงโมพันธุ์ไฮร๊อค 05 จำนวน 2,200 หลุม ประมาณ 4,400 ต้น โดยปลูกแซมในแปลงมะละกอเต็มพื้นที่ 8 ไร่ ตามแบบไร่นาสวนผสมโดยลงมือปลูกเมื่อช่วง 3 เดือนก่อน ใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 65 วัน ขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้แล้ว ซึ่งตรงกับช่วงหน้าร้อนพอดี และเป็นแตงโมคุณภาพลูกดกและลูกโตทั้งแปลง มีขนาดลูกละ 3 ? 5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ โดยแตงโมชุดแรกที่เก็บได้ประมาณ 12-13 ตัน ส่งขายให้แม่ค้าที่นำรถมารอรับถึงสวน โดยขนาดใหญ่ 3-5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 11 บาท ขนาดกลาง 2-3 กิโลกรัม กิโลละ 8 บาทและขนาดเล็กต่ำกว่า 2 กิโลกรัม ราคา 6 บาท


นายบัณฑิต บอกว่า แตงโมทั้ง 8 ไร่ คาดว่าน่าจะได้ผลผลิตกว่า 10 ตันหรือ 1 หมื่นกิโลกรัม สามารถทำเงินแสนได้อย่างแน่นอน และหลังจากเก็บเกี่ยวแตงโมเสร็จหมดแล้วก็จะลงมือปลูกฟักทองต่อทันที และจากฟักทองก็เป็นฟักเขียว เป็นการใช้พื้นที่ว่างตามร่องสวนหรือแซมจากพืชยืนต้น หมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี ที่สำคัญจะไม่ทำให้เกิดเชื้อราในดินเมื่อกลับมาปลูกแตงโมอีกครั้ง


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
25-33°C
นครราชสีมา
26-31°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×