เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พณ.ชี้ช่องเกษตรกรขยายส่งออกผ่านFTA
04 กุมภาพันธ์ 2562
498

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินโครงการ "เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี" โดยในปีนี้จะดำเนินการ จำนวน 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าไปตลาดโลกด้วยเอฟทีเอที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ


โดยในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม 2562 ที่ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดี สำหรับครั้งที่ 3 จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โดยการสัมมนาครั้งนี้จะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ" และ "ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ" ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า มาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี และการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
24-29°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×