เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จับตาสวมสิทธิทุเรียนไทยส่งออกไปจีน
11 มกราคม 2564
62

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์และผู้ส่งออกจังหวัดจันทบุรี ว่าปัจจุบันอาจมีการนำเข้าทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิเป็นทุเรียนไทยและส่งออกไปยังประเทศจีน โดยใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าFormE เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา กรมฯ จึงได้เพิ่มสินค้าทุเรียนในบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวัง (Watch-List) ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนในการพิจารณาออกหนังสือรับรองฯเข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น


ซึ่งการปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองฯ ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันการสวมสิทธิและการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าทุเรียน เพื่อให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อถือและความมั่นใจจากประเทศคู่ค้าว่า ทุเรียนที่ส่งออกจากไทยเป็นทุเรียนที่มีถิ่นกำเนิดไทยจริง อีกทั้งยังช่วยรักษาความเชื่อมั่นในมาตรฐาน ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกด้วย โดยประเทศจีนถือเป็นตลาดส่งออกหลักทุเรียนของไทย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
18-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
22-30°C
นครศรีธรรมราช
21-29°C
ภูเก็ต
24-28°C