เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พณ.ดูแหล่งผลิตสินค้าGIเชียงราย
13 มกราคม 2562
474

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าในวันนี้ กรมฯได้นำคณะลงพื้นที่ เยี่ยมชมสินค้า ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล และชาเชียงราย โดยแต่ละพื้นที่ได้พัฒนาจากแหล่งผลิตสินค้าเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการหาช่องทางทางการตลาด เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างครบวงจร


โดยสินค้าGI ของเชียงราย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศที่สร้างรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาท สามารถนำไปต่อยอดส่งออกในหลายประเทศและเริ่มเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในหลายรายการสินค้า จึงมั่นใจว่าสินค้า GI ในอนาคตจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×