เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาขอนแก่นรับเงินประกันราคาข้าวแล้ว7พันราย
20 พฤศจิกายน 2563
148

นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ขอนแก่น เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามมาตรการประกันราคาข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ ซึ่งขอนแก่นมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องและครบถ้วน และได้รับเงินดังกล่าว 7,938 ราย เป็นเงินรวม 65.5 ล้านบาท


"สำหรับการประกันรายได้ดังกล่าวนั้นกำหนดไว้ 5 ชนิด โดยความชื้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ประกอบด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ทั้งหมดเป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 ที่ได้มีการเห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1) สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาราคา โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว”


นายจิรวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้เกษตรกรขอนแก่น ทั้งหมดได้รับเงินดังกล่าวแล้วผ่านระบบบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ดีทุกคนที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่เกษตรกรจะได้ลดขั้นตอนในการดำเนินการ หรือสามารถติดต่อ ธกส.ใกล้บ้านได้ทุกสาขาเช่นกัน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-26°C
นครราชสีมา
16-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-28°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×