เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อ.ศรีบุญเรืองส่งเสริมโครงการเลี้ยงหมูดำ
15 ตุลาคม 2563
86

นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ ปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง เรื่องรายงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อปี 2561 และได้รับทราบถึงปัญหาการใช้สารเคมีในการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ กรมปศุสัตว์จึงได้สังการให้สำนักงานปศุสัตว์ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงหมูดำภูพาน 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลัง ดังนี้

1.เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชน

2.สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน

3.เพื่อเป็นพื้นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยการใช้มูลมาเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ในไร่นาซึ่งจาการส่งเสริมในครั้งแรก มีเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 120 ราย(ทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอละ 20 ราย) โดยมีงบประมาณที่จัดซื้อปัจจัยการผลิตรวมเป็นเงิน 14,850 บาท/ราย ข้อดีของหมูดำภูพาน 2 เป็นสุกรที่พัฒนาสายพันธุ์มาจากสุกรพันธุ์พื้นเมือง จึงกินอาหารง่าย ไม่เลือก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ต้นกล้วย หัวมัน ทนทานต่อโรคและแมลง เพศผู้สามารถผสมกับตัวเมียได้ตลอดเวลา เพศเมียให้ลูกดก เนื่องจากมีลำตัวยาว ผสมติดง่าย คุณภาพเนื้อแดงดีมาก ไขมันน้อย ส่วนปัญหาที่เกษตรกรประสบคือการจำหน่ายลูกสุกรที่ได้ ได้ราคาต่ำ ประชาชนนิยมเอาไปบริโภคตั้งแต่อย่านมใหม่ๆ ทำให้ขายลูกสุกรไม่ได้ราคาทีเท่าที่ควร


ส่วนการดำเนินการในส่วนอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู คงเหลือผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯที่ยังคงเลี้ยงหมูดำภูพาน 2 อยู่เพียง 8 ราย หมูดำ รวม 62 ตัว และมีความประสงค์ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเครื่องบดสับ เพื่อให้สับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นอาหารสุกร โดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
21-28°C
นครราชสีมา
19-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×