เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครูผู้ปกครองดำนาริมทะเลสาบแห่งเดียวของประเทศ
29 มิถุนายน 2563
115

ที่ริมทะเลสาบลำปำ(ทะเลสาบสงขลา ตอนใน) บริเวณริมทะเลสาบหลังโรงเรียนวัดปากประ ท้องที่ ม.8 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ลงแขกดำนา ทำนาริมเล" ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โรงเรียนวัดปากประ นายภุชงค์ วรศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้นท่ามกลางฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนวัดปากประ ได้จัดโครงการตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวปากประ และระบบนิเวศน์ริมทะเลริมทะเลสาบในพื้นที่บ้านปากประขึ้นโดยการทำนาริมทะเล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่บรรพบุรุษชาวปากประได้สร้างไว้ โดยใช้พื้นที่ชายฝั่งริมทะเลเป็นแปลงนา ซึ่งพื้นที่ริมทะเลสาบลำปำในพื้นที่ดังกล่าวนี้มีความพิเศษ คือ สภาพดินจะเป็นดินตะกอนที่น้ำพัดมาทับถม จนทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ต่างๆเพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วๆไปได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนปากประ และเป็นการสร้างจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นให้กับผู้เรียน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม และระบบนิเวศในชุมชนบ้านปากประ และของพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น เนื่องจากการทำนาริมทะเลสาบนั้นมีเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกในครั้งนี้นั้นเป็นพันธุ์มะลิพวง และพันธุ์ กข.43 ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่เศษ ซึ่งผลผลิตจากนาข้าวดังกล่าวนี้ทางโรงเรียนจะนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการอาหากลางวันของนักเรียนต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
24-28°C
ภูเก็ต
25-27°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×