เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อำเภอพิมายปิดตลาดนัดสีเขียวให้เกษตรกรระบายสินค้า
27 เมษายน 2563
141

บรรยากาศตลาดนัดสินค้าเกษตรที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นไปอย่างคึกคัก ภายหลังจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งให้ทุกอำเภอเปิดพื้นที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ ให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย เพื่อช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด ซึ่งมีเกษตรกรนำพืชผัก ผลไม้ อาหารพื้นบ้าน และอาหารสำเร็จรูป มาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกนายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า อำภอพิมายได้ขานรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้ช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตทางการเกษตร จึงจัดให้มีตลาดนัดสีเขียวขึ้นที่ถนนด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ แต่การเปิดตลาดนัดให้ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองบุคคล โดยจัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อส. ดูแลระยะห่างระหว่างบุคคล ตามหลัก Social distancing ซึ่งตลาดนัดสีเขียวผลผลิตเกษตรจะมีทุกเช้าของวันจันทร์ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้มีสถานที่ระบายผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีรายได้เลี้ยงชีพ และยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เลือกซื้อจับจ่ายสินค้าเกษตรโดยตรงจากผู้ผลิต ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×