เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อากาศกาฬสินธุ์วิกฤตเกษตรกรเร่งจับกุ้งหนีน็อกตาย
11 ธันวาคม 2561
130

จากการติดตามสภาพดินฟ้าอากาศและการประกอบอาชีพของเกษตรที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้รับความเดือดร้อน จากสภาพอากาศวิกฤติ เนื่องจากอากาศร้อนจัดในเวลากลางวัน ขณะที่กลางคืนอบอ้าวและบางคืนมีฝนตก ประกอบกับโครงการบำรุงรักษาลำปาว ปิดการส่งน้ำ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมทำให้ไม่มีน้ำเปลี่ยนถ่ายส่งผลให้เกิดปัญหาน็อกตายจำนวนมาก


ด้านนายอนุชา ฤทธิ์เรือง? อายุ 43 ปี ชาวนากุ้งบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคือสภาพอากาศกับน้ำ หากอากาศวิกฤติ น้ำเสีย หรือน้ำไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เกิดการน็อกตาย โดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศวิกฤติมาก กลางวันร้อน กลางคืนอบอ้าว ประกอบกับโครงการบำรุงรักษาลำปาวยังทำการซ่อมบำรุงคลองส่งน้ำ จึงไม่ได้ระบายน้ำออกมาให้ชาวนากุ้งเปลี่ยนถ่าย ทำให้เกิดปัญหากุ้งน็อกตายทุกวัน? บางรายต้องเร่งจับจำหน่าย ก่อนที่จะน็อกตาย อย่างไรก็ตาม คาดว่าเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งกุ้งจะขายดีเป็นพิเศษ คาดว่าจะขาดตลาด และราคาพุ่งกิโลกรัมละ 500 บาท ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหากุ้งน็อกตาย จึงอยากเรียกร้องให้โครงการบำรุงรักษาเขื่อนเขื่อนลำปาว เร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ปล่อยน้ำและต่อชีวิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ก่อนที่จะเกิดการน็อกตายยกบ่อ


ทั้งนี้ มีประกาศจากโครงการบำรุงรักษาเขื่อนลำปาวว่า จะทำการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ที่เขื่อนลำปาว ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อระดมความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และกำหนดวันเปิดน้ำ ให้เกษตรกรได้เลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×