เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ลำมาศโคราชแห้งขอดทำสวนแตงโมลูกเล็กส่งขายไม่ได้
25 มีนาคม 2563
378

สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อปริมาณน้ำภายในลำน้ำมาศ ที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลประสุข อำเภอชุมพวง กับตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา? ทำให้ปริมาณน้ำแห้งลงอย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านที่อาศัยทำมาหากินอยู่บริเวณริมน้ำมาศได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภค และน้ำใช้สำหรับเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมหลายรายในพื้นที่ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย พบว่า ผลผลิตแตงโมที่กำลังจะเจริญเติบโตได้รับความเสียหายเพราะขาดน้ำ


นางแตงอ่อน โสรัส อายุ 65 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมน้ำหยดรายหนึ่งในตำบลดงใหญ่ บอกว่า ได้ลงทุนปลูกแตงโมน้ำหยด จำนวน 7 ไร่ เป็นเงินลงทุนประมาณ 3 หมื่นบาท แต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำมาศ และลำน้ำมูลแห้งขอด ไม่มีน้ำใช้หล่อเลี้ยงแตงโม ส่งผลให้แตงโมหยุดการเจริญเติบโต ผลผลิตมีขนาดเล็ก ไม่สามารถส่งขายได้? จำเป็นต้องเก็บแตงโมบางส่วนที่เหลือจากภัยแล้งมาวางขาย ได้เงินเพียง 7 พันบาทเท่านั้น ขาดทุนต้องเป็นหนี้เพื่อนบ้าน หลังกู้ยืมมาลงทุนปลูกแตงโมน้ำหยดแทนการทำนาปรังแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
20-32°C
เชียงใหม่
18-30°C
นครราชสีมา
16-31°C
ชลบุรี
22-30°C
นครศรีธรรมราช
21-29°C
ภูเก็ต
24-28°C