เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรพังงาปลูก"แตงโมรูปหัวใจ"ในทุ่งนา
09 มีนาคม 2563
170

อากาศร้อนมากๆ ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นว่าร้อนๆ ทำให้นึกถึงผลไม้สุตฮิตที่สามารถดับความร้อน แก้กระหายได้ดีก็คือ “แตงโม” ครั้นจะหาซื้อในตลาดทั่วไปก็ไม่แนใจในความปลอดภัย แต่มีที่เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ในทุ่งนาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่บ้านออก ม.6 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และได้มีการทดลองปลูกแตงโมโดยไส่บล็อกรูปหัวใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร


นายประดิษฐ์ วิจิตรนวี หรือบังอุบ กล่าวว่า หลังจากฤดูการทำนาเสร็จสิ้น เกษตรกรในพื้นที่ก็จะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกแตงโม ซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อน ซึ่งได้รวมกลุ่มกันปลูก 11 รายในพื้นที่12ไร่ พันธุ์ที่ปลูกได้แก่ กินรี และไฮร็อด เน้นปลูกแบบปลอดภัย ไม่มีการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังได้มีการทดลองปลูกแต่งโมโดยไส่ในบล็อกรูปหัวใจ จำนวน 5 บล็อก เพื่อเพิ่มมูลค่าและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำภอเกาะยาว โดยได้รับคำแนะนำ และสนับสนุนบล็อกรูปหัวใจจากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โดยวิธีการทำไม่ยุ่งยากอะไรมาก หลังจากดอกบานประมาณ 7-8 วัน จะเห็นผลแตงโม ให้คัดเลือกผลแตงโมที่เรียวยาวได้รูปขนาดประมาณ 6 นิ้ว ไว้ผลเดียว ที่เหลือเด็ดทิ้งหมด จากนั้นเอาบล็อกรูปหัวใจ ขนาด 10 นิ้ว มาสวมผลแตงโมไว้ จากนั้นก็รดน้ำตามปกติ เฝ้าระวังอย่าให้โดนแดดจัดเพราะผิวแตงโมจะเสีย ต้องหาหญ้า ฟาง หรือวัสดุมาคลุม ภายใน 45-50 วัน ก็จะได้แตงโมรูปหัวใจ


นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ในกาวะที่ราคาพืชเศรษฐกิจหลักมีความผันผวนในด้านราคา โตยการส่งเสริมการปลูกแตงโมหลังการทำนา พื้นที่ 40 ไร่ จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,100 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรสามารถจำหน่ายได้ราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประมาณ 3,000,000 บาท ซึ่งในปีนี้พื้นที่ปลูกแตงโมลดลงเนื่องจากปัญหาน้ำไม่เพียงพอ โดยเนั้นย้ำให้เกษตรกรปลูกโดยไมใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ผู้ผลิตปลอดภัย ผู้บริโภคก็ปลอดภัย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×