เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พิจิตรภัยแล้งจ่อแล้ว!ลำน้ำยมเริ่มแห้งขอด
04 ธันวาคม 2561
100

นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอสามง่าม , นายณัฐภูมิ อนันตภูมิ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานพิจิตร , นายอิทธิศักดิ์ พัฒน์พิบูล "นายกเอ๋" นายกอบต.สามง่าม พร้อมด้วยชาวนาจากตำบลกำแพงดิน,สามง่าม,รังนก เกือบ 100 คน รวมตัวกันที่บริเวณฝายางสามง่ามบ้านจระเข้ผอม หมู่ 1 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีฝายยางของกรมชลประทานที่สร้างมานานนับสิบปีใช้ประโยชน์เพื่อการกักเก็บน้ำในแม่น้ำยม โดยฝายยางดังกล่าวจะทำหน้าที่พองขึ้นเพื่อขวางลำน้ำยมมีความยาวขวางแม่น้ำยาวประมาณ 75 เมตร เมื่อพองลมแล้วจะสูงประมาณ 4.50 เมตร สามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ได้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งครอบคลุมพื้นที่ 2 ฝั่งแม่น้ำยมจากตำบลรังนก ? ตำบลสามง่าม ไปจนถึงตำบลกำแพงดินประมาณ 18 กิโลเมตร แต่ด้วยสภาพการใช้งานฝายยางจึงเกิดชำรุดขึ้น สนง.ชลประทานจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 5 ล้านบาท มาเพื่อว่าจ้างผู้รับเหมาในการซ่อมแซมจึงมีความจำเป็นจะต้องยุบฝายยางเพื่อให้น้ำแห้ง แต่ปรากฏว่าชาวนาจาก 3 ตำบลดังกล่าวมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการทำนาปรัง?ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาล ชาวนาและกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวจึงได้รวมตัวกันกรอกทรายใส่กระสอบแล้วใช้แรงกายช่วยกันแบกกระสอบทรายจำนวนเกือบ 2 พันถุงไปทำการขวางลำน้ำยมเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร อีกทั้งจะได้ทำการซ่อมแซมฝายยางที่รั่วและชำรุดในหลายจุดให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีดังเดิม ซึ่งการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้ถือเป็นรวมพลังประชารัฐและความสามัคคีของชาวลุ่มน้ำยมดังกล่าวอีกด้วยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับสภาพน้ำในแม่น้ำยมขณะนี้หลายจุดเริ่มแห้งขอดแล้ว มองเห็นเนินทรายอยู่กลางแม่น้ำ สาเหตุเป็นเพราะในช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกขยับตัวขึ้นสูงจึงมีเหตุจูงใจให้ชาวนาพิจิตรแห่ทำนาปรังกันเพิ่มขึ้น รวมถึงสมัครเข้าโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่นับหมื่นไร่จึงเป็นเหตุให้ช่วงนี้เริ่มมีการแย่งกันสูบน้ำจากแม่น้ำยมไปกักเก็บไว้ในไร่นาแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×