เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กาฬสินธุ์ปลูกพืชทนแล้งขายเมล็ดพันธุ์โกยเงิน
20 มกราคม 2563
125

จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพ ของเกษตรกรชาว จ.กาฬสินธุ์ ในฤดูแล้ง พบว่าในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้มีเกษตรกรทำการปลูกมะเขือเทศลูกผสม เพื่อขายเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทเอกชนส่งขายต่างประเทศเป็นจำนวนมาก


นางบุพผา ภูใบบัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเว่อ หมู่ 2 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เดิมในช่วงฤดูแล้ง จะปลูกข้าวนาปรัง แต่เนื่องจากการทำนาปรัง ต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวปริมาณมาก บางปีประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ผลิตข้าวนาปรังไม่ได้ผล หรือหากจะปลูกพืชหน้าแล้งชนิดอื่น เช่น ผักสวนครัว ก็ราคาต่ำ เพราะมีการปลูกกันมาก ผลผลิตล้นตลาด พอมีบริษัทเอกชนเข้ามาส่งเสริมปลูกมะเขือเทศลูกผสมในพื้นที่ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ในฤดูแล้ง โดยมีสัญญาการซื้อขายเมล็ดพันธุ์พร้อมให้สินเชื่อค่าปุ๋ยยา ค่าแรงด้วย จึงตัดสินใจปลูกนางบุพผา กล่าวอีกว่า ตนกับเพื่อนบ้านได้ปลูกมะเขือเทศลูกผสมต่อเนื่องมาหลายปี โดยใช้พื้นที่ไม่มาก ปลูกกันคนละ 2-3 งาน หรือคนละประมาณ 1,500-3,000 ต้น โดยปลูก 2-3 รุ่น มีการทำแปลงปลูกพันธุ์ตัวผู้ แปลงพันธุ์ตัวเมีย? มีกรรมวิธีที่ละเอียด ต้องอาศัยความเพียรและความพยายาม ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การทำแปลงปลูก การเพาะเมล็ดพันธุ์ การดูแลเรื่องน้ำให้พอเหมาะ เฝ้าระวังการเกิดโรค กำจัดศัตรูพืช หนอน เพลี้ย รบกวน โดยเฉพาะมีการตอนดอกตัวเมีย นำเกสรตัวผู้มาผสม การตรวจลูกผสม การเก็บผลสุก การล้างเมล็ด การตากเมล็ด การเก็บเมล็ด และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์


อย่างไรก็ตาม ผลผลิตจากการปลูกมะเขือเทศลูกผสมที่ผ่านมา ได้ผลดี คือมีกำไร หักต้นทุนค่าปุ๋ยยา ค่าแรงแล้ว ยังมีรายได้ดีกว่าปลูกข้าวนาปรังหรือปลูกพืชชนิดอื่น โดยเฉลี่ยได้กำไรจากการปลูกมะเขือเทศลูกผสมในฤดูแล้งอย่างน้อย 70,000 – 300,000 บาท นอกจากนี้ประโยชน์ที่ตามมาคือได้ผลของมะเขือเทศจากแปลงตัวผู้ เป็นอาหารในครัวเรือนหรือเก็บจำหน่ายตลาดชุมชน สำหรับใส่ตำมะละกอ หรือใส่แกงส้ม รวมทั้งยังได้ปุ๋ยที่เหลือในดินบำรุงต้นข้าวนาปีอีกด้วยแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
24-38°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-32°C
นครศรีธรรมราช
25-34°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×