เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ครม.เท3,458ล.ให้สวนปาล์ม1,500บ./ไร่
04 ธันวาคม 2561
141

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยใช้งบประมาณ 3,458 ล้านบาท ในการช่วยเหลือเกษตรกร 150,000 ราย พื้นที่ไม่เกิน 2.25 ล้านไร่ ซึ่งให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ พร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงจำนวน 160,000 ตัน


นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในปี 2561 ถึง 2562 กรอบวงเงิน 17,000 ล้านบาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×