เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์โคราชเตือนระวังโรคระบาดช่วงหน้าหนาว
04 ธันวาคม 2561
166

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสภาพอากาศภายในจังหวัดนครราชสีมาได้มีสภาพแปรปรวน ทั้งร้อน หนาว และฝนตกในช่วงระยะที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว แต่อากาศในช่วงเวลากลางวันก็จะร้อนอย่างต่อเนื่อง ส่วนเวลากลางคืนก็จะหนาวเย็น ซึ่งส่งผลกระทบให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรอาจเกิดอาการเครียด กินอาการได้น้อย ความแข็งแรงและทนทานต่อโรคต่ำ ทำให้ปศุสัตว์ในหลายพื้นที่เริ่มออกมากระจายความรู้แก่ชุมชนหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมตัวในการดูแลสัตว์เลี้ยง ไม่ให้เกิดผลเสียและเป็นการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้นายปิยวรรษ เจริญผล ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้อุณหภูมิในรอบวันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ได้โดยอาจเกิดอาการเครียดและกินอาหารน้อยลง ความแข็งแรงและความทนทานต่อโรคลดต่ำลง ทำให้สัตว์อ่อนแอและติดโรคได้ง่าย ทั้งนี้โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ แพะ หรือสุนัข ที่มักเกิดโรคทางเดินหายใจ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ และโรคมือเท้าปาก ในช่วงที่อากาศเย็น ดังนั้น จึงขอแนะนำให้เกษตรกรเตรียมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การให้ยาและวิตามินเสริม การดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรือนให้สะอาด และให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ การป้องกันมิให้สัตว์อื่นเข้าไปในโรงเรือน การให้อาหารที่ดีและมีคุณภาพดี จะสามารถช่วยลดการเกิดโรคได้ เกษตรกรควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม หากพบว่าป่วยเป็นโรคให้รีบแยกกักสัตว์ป่วย และแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อเข้าควบคุมและรักษาโรค หากมีสัตว์เลี้ยงตายในฟาร์ม ให้เกษตรกรรีบนำสัตว์เลี้ยงไปทำลาย ด้วยการเผาหรือฝัง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไปสู่สัตว์อื่น เพราะหากเกิดโรคระบาดสัตว์ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมาก

 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×