เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แล้งสุดๆ5ใน12หมู่บ้านต.หนองตะไก้ขาดน้ำอย่างหนัก
09 มกราคม 2563
250

สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา มีหลายพื้นที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือ ซึ่งที่ตำบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พบว่า วิกฤตภัยแล้งได้ส่งผลกระทบกับ 5 หมู่บ้านจากทั้งหมด 12 หมู่บ้านของตำบลหนองตะไก้แล้ว โดยนางสายพิณ เอี่ยมอุไร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เปิดเผยว่า มีหมู่ที่ 3,4,5,8 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค ทาง อบต.หนองตะไก้จึงใช้รถบรรทุกน้ำดื่ม ไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านวันละ 2 เที่ยว รวม 24,000 ลิตร ส่วนน้ำบริโภคยังมีน้ำดิบคงเหลือเพียงพอใช้อีกประมาณ 3 เดือน ขณะที่หมู่ที่ 7 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคอย่างหนักเนื่องจากน้ำดิบในสระผลิตประปาแห้งขอดเกือบหมด เหลือน้ำใช้ผลิตประปาไม่เกิน 1 สัปดาห์เท่านั้น อีกทั้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ จำเป็นต้องสูบดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำสำราย อำเภอปักธงชัย มาเติมแต่เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำสำรายเหลือใช้การไม่เกิน 3 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 9 % เท่านั้น และต้องจ่ายไปช่วยในพื้นที่อำเภอปักธงชัยเป็นหลัก ต้องรอให้ทางอ่างฯ พิจารณาเปิดจ่ายน้ำมาช่วยอีกครั้ง ตอนนี้ จึงทำได้เพียงติดตั้งเดินระบบท่อสูบน้ำเตรียมเอาไว้ เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อให้พร้อมสูบน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำสำรายเข้ามาเติมในสระน้ำดิบผลิตประปาของหมู่บ้านต่อไป นอกจากนี้ ได้แจ้งรายงานให้กับทางอำเภอสูงเนินทราบ ซึ่งทางอำเภอได้บรรจุเข้าแผนขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อดึงน้ำใต้ดินมาช่วยแล้ว 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×