เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ทปษ.รมว.เกษตรฯตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพาราหนองคาย
13 ธันวาคม 2562
167

(13 ธค. 62) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักตลาดกลางยางพารา จังหวัดหนองคาย โดยมีนายเกษตร แนบสนิท ผอ.ศูนย์วิจัยการยาง จ.หนองคาย และข้าราชการให้การต้อนรับและรายงานผลดำเนินงานตลาดกลางนี้เป็นเป็นสถานที่สำหรับตกลงราคาซื้อขายยางพาราระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางกับผู้รับซื้อ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพยางจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯเพื่อสร้างความมั่นใจให้ทั้งสองฝ่ายพร้อมกันนี้นายอลงกรณ์ยังสอบถามถึงสภาวะตลาด มูลค่าการซื้อขาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ต่างๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การซื้อขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของจังหวัดหนองคาย รวมทั้งติดตามแนวทางการจ่ายเงินประกันรายได้ที่ผ่านมาอีกด้วย ก่อนที่จะเดินทางไปฏิบัติราชการที่ จ.บึงกาฬ ต่อไปแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
28-34°C
เชียงใหม่
25-38°C
นครราชสีมา
26-35°C
ชลบุรี
26-32°C
นครศรีธรรมราช
25-34°C
ภูเก็ต
27-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×