เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเฮเลื่อนแบนสารเคมีได้ใช้ต่อหลังซื้อตุนไว้
03 ธันวาคม 2562
164

หลังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการวัตถุอันตราย เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนมติเกี่ยวกับรายชื่อวัตถุอันตราย และระยะเวลาในการบังคับใช้ หลังจากมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการวัตถุอันตรายที่จะยกระดับให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แล้ว พบว่า ไม่สามารถบริหารจัดการได้ หากประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ และยังไม่มีมาตรการรองรับที่เหมาะสมสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกร และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบด้านการค้าระหว่างประเทศ และภาระที่จะเกิดขึ้นกับภาครัฐ คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณาข้อเสนอของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563นั้นล่าสุด นางประเทือง ขุนสันเทียะ อายุ 51 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังรายหนึ่งในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า รู้สึกดีใจที่ทางรัฐบาลได้ต่ออายุการใช้สารเคมีไปอีก 6 เดือน เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ได้ลงทุนซื้อสารเคมีตัวดังกล่าวกักตุนไว้แล้วจำนวนมาก แต่ถ้ามองในมุมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่แล้ว การเลื่อนสารเคมีออกไปอีก 6 เดือน นั้นเท่ากับไม่เป็นผลอะไรต่อเกษตรกรเลย เพราะหลังเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 63 เกษตรกรก็ไม่สามารถปลูกพืชอะไรได้อีกเพราะหมดฤดูการเพาะปลูกไปแล้ว อีกทั้งในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร ทำให้สารเคมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนางประเทืองกล่าว


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×