เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ยางพาราแตะ50บาทต่อกก.ยาก
03 ธันวาคม 2562
195

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยกับสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงแนวโน้มราคายางพาราในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 41.40 บาทต่อกิโลกรัม ว่า ยังคงทรงตัว ซึ่งโอกาสที่จะปรับขึ้นไปแตะ 50 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับยางแผ่นดิบรมควันชั้น 3 ค่อนข้างจะริบรี่ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว แต่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้วยว่า จะมีการแทรกแซงหรือออกนโยบายเพื่อผลักดันราคาหรือไม่ ทั้งนี้ มองว่า สิ่งสำคัญที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการก็คือส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปยางพาราเพื่อใช้ประเทศให้มากขึ้น


นอกจากนี้ นายทศพล ยังกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนยางและสวนปาล์ม ภายหลังที่รัฐบาลได้จ่ายเงินประกันรายได้ ว่า ยังคงเหมือนเดิม โดยเฉพาะชาวสวนปาล์มที่ขณะนี้แม้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นแต่เกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์เนื่องจากผลผลิตมีน้อย


  


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×