เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
จ่ายแล้วประกันรายได้มันสำปะหลังงวดแรก
01 ธันวาคม 2562
164

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการ Kick Off โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามนโยบายรัฐบาล บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในกรณีราคามันสำปะหลังตกต่ำ และเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จะประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ ณ หัวมันสดกก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน โดยเห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง กก.ละ 2.27 บาท โดยมีส่วนต่างราคาที่จะต้องชดเชยให้เกษตรกร กก.ละ 0.23 บาท ซึ่งเกษตรกรจะสามารถได้รับเงินส่วนต่างชดเชยมากที่สุด 23,000 บาท ต่อครัวเรือน ทั้งนี้ มีเกษตรกรที่คาดว่าจะได้รับสิทธิในครั้งนี้มีมากกว่า 40,000 ครัวเรือน


นายจุรินทร์ยังกล่าวด้วยว่า นอกจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว รัฐบาลยังดำเนินมาตรการคู่ขนานอื่นๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังแบบยั่งยืน โดยรัฐบาลจะพยายามเพิ่มการใช้มันสำปะหลังในประเทศ เช่น การส่งเสริมให้นำมันสำปะหลังไปทำพลาสติกชีวภาพ เหมือนในอินเดีย 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
21-33°C
นครราชสีมา
19-35°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-31°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×