เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
รมช.เกษตรสั่งห้ามจับเกษตรกรมี3สารพิษ
22 พฤศจิกายน 2562
226

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายสารวัตรเกษตรทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางดูแลประชาชน และเกษตรกร ในการคืน 3 สารเคมีทางการเกษตร ว่า เพื่อให้ไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้แบน 3 สารเคมีอันตราย (คลอร์ไพริฟอส-พาราควอต-ไกลโฟเชต)มีผลบังคับในวันที่ 1ธันวาคม 2562 ได้สั่งกำชับสารวัตรเกษตรศึกษาร่าง คู่มือการปฏิบัติงาน ของพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในข้อปฏิบัติกรณีวัตถุอันตรายชนิดที่4 (ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต) ปี 2563 ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ทำความเข้าใจความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง 3 สาร ซึ่งได้เน้นย้ำไม่ให้กระทบประชาชนและเกษตรกร เนื่องจากหากพบเกษตรกรหรือประชาชนมี 3 สาร อยู่ในครอบครองหลังวันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป จะมีโทษตามกฎหมายสูงสุด พร้อมยืนยันว่ากระทรวงฯจะไม่ทิ้งภาระให้สารวัตรเกษตร สั่งกำชับไม่ให้จับเกษตรกร เน้นให้สร้างความเข้าใจ


ขณะเดียวกันเมื่อวานที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือกับเอกชน ผู้นำเข้า ส่งออก 3 สมาคมบริษัทผู้ส่งสารเคมี ได้แก่ สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย และสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ถึงแนวทางการดำเนินการภายหลังที่จะมีการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าหากบริษัทใดมีความประสงค์ที่จะส่งออก 3 สารดังกล่าวนี้ จะสามารถดำเนินการได้ใน 3 วันทำการ และสามารถแจ้งจำนวนสต๊อกเข้ามาได้ทันที


อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการตามมติของที่ประชุม


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×