เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โรคไหม้คอรวงระบาดเกษตรกรทุกข์โรงสีไม่รับซื้อข้าว
08 พฤศจิกายน 2562
345

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีหลายรายในอำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ประสบกับปัญหาโรคไหม้คอรวงข้าวระบาดในแปลงนา โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพันธุ์ กข. ซึ่งสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไหม้คอรวงข้าว เบื้องต้นเกิดจากใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งที่เกิดโรคไหม้ฯ ในปีที่แล้วมาใช้ทำพันธุ์ในปีนี้ อีกทั้งปัญหาฝนทิ้งช่วง ส่งผลทำให้ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต เกิดรอยไหม้บริเวณคอรวงข้าว ทำให้คอรวงข้าวแห้งตาย และเมล็ดลีบ ไม่ให้ผลผลิต จึงไม่สามารถส่งขายให้กับโรงสีข้าวได้นายพุตฐิพงษ์ เพ็ญกาน อายุ 63 ปี ชาวนาในตำบลเมืองยาง บอกว่า นาข้าวที่กำลังออกรวงขณะนี้ของตนประสบปัญหาโรคคอรวงระบาดทำให้ผลผลิตหยุดการเจริญเติบโต เมล็ดข้าวลีบ เสียหายไปแล้วกว่า 50 ไร่ ซึ่งโรคนี้กำลังระบาดหนักทั้งอำเภอเมืองยาง มีเกษตรกรได้แจ้งลงทะเบียนความเสียหายกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยางแล้ว 18,000 ไร่ ทางชาวนาไม่สามาถนำผลผลิตข้าวส่งขายให้กับโรงสีข้าวได้ จำเป็นต้องแบกรับภาระหนี้สินของ ธกส. จึงวอนให้ทางรัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-34°C
เชียงใหม่
25-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×