เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ชป.ร่วมต้อนรับนายกฯดูงานรวมพลคนศพก.แปลงใหญ่-YoungSmartFarmer
07 พฤศจิกายน 2562
153

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) และนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ดูงานรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ Young Smart Farmer เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเปิดโรงอบข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง หมู่ 7 ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 


ในการนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบปะเกษตรกรจำนวน 3,000 คน จากสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง , สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ จาก 2 อำเภอ , สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกจังหวัด พร้อมทั้งทดสอบระบบการพัฒนาคุณภาพข้าว และมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทาน ได้สนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลดู่ ระยะที่1 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกลำน้ำเค็ม รวมทั้งแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ในความดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนในระยะที่ 2 อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนเพื่อดำเนินการ รวมทั้งโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนแปลงใหญ่ ตำบลดู่ เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์ได้ 20,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-35°C
เชียงใหม่
18-32°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×