เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือน 37 จังหวัด เสี่ยงท่วมฉับพลัน ก.ค.นี้
02 กรกฏาคม 2563
444
เตรียมรับมือ ฝนตกทั่วไทย ก.ค.นี้ ยกเว้นภาคใต้ เตือน 37 จังหวัด 499 ตำบล เสี่ยงท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศ ในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2563 ทุกภาคยังคงมีฝนตกน้อย หลังจากนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยได้
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)และในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เผยว่า กอนช. คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเกิดอุทกภัย เดือน ก.ค. 63 จำนวน 499 ตำบล ในพื้นที่ 37 จังหวัด เชียงใหม่,เชียงราย,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,เลย,แพร่,แม่ฮ่องสอน ,กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์,ขอนแก่น ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ,ตาก, นครราชสีมา,นครสวรรค์, น่าน,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,พะเยา, พิจิตร,พิษณุโลก,มหาสารคาม,มุกดาหาร,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,สระแก้ว,สระบุรี,สุโขทัย,สุรินทร์,หนองคาย,อุดรธานี,อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

แต่ถ้าแบ่งเป็นรายภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 16 จังหวัด 372 ตำบล ภาคกลาง 7 จังหวัด 47 ตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด 70 ตำบล ภาคตะวันออก 3 จังหวัด 10 ตำบล จึงได้มอบหมายหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับน้ำหลาก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำน้ำ ผลการดำเนินการในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 17-23 มิ.ย. 63) รวม 68,000 ตัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×