เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่
กลิ่นหอม ให้ความหวานสูง
15 ตุลาคม 2562
2,315
กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ กลิ่นหอม สีสวย รสชาติดี ความหวานสูง เหมาะกับพื้นที่ปลูกเขตภาคเหนือตอนล่าง
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกอ้อยคั้นน้ำและอ้อยโรงงานที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ จ.กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก และนครสวรรค์ มีพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 1.8 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11 ตันต่อไร่ซึ่งอ้อยคั้นน้ำนั้นถือเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคแพร่หลายในทวีปเอเชีย เนื่องจากหาซื้อง่าย รสชาติหอมหวาน ราคาไม่แพง รวมทั้งในน้ำอ้อยยังประกอบด้วยเกลือแร่สำคัญที่ร่างกายต้องการ เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก และโพแทสเซียม

ในประเทศไทยนิยมปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยรับรองของกรมวิชาการเกษตร แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างจากพื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร จึงนำพันธุ์อ้อยมาคัดเลือกและประเมินผลผลิต เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 หรือให้ผลผลิตอ้อยโรงงานสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก มีความหวาน หรือค่าซีซีเอส มากกว่า 12 และเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง จนได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ใช้ชื่อพันธุ์ว่า "อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1"

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวต่อว่า อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตร/ไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 มีความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ น้ำอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอมซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่า สิ่งที่ชอบมาก ได้แก่กลิ่นหอม รองลงมาคือ สี รสชาติและความหวาน ส่วนผลการประเมินเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายอ้อยในจ.สุโขทัย และพิษณุโลกพบว่า เกษตรกรทุกรายชอบและให้การยอมรับอ้อยพันธุ์ศรีสำโรง 1 โดยเฉพาะจำนวนผลผลิต กลิ่น รสชาติ เปอร์เซ็นต์หีบ และขนาดลำ

"อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1" เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ที่มีลำต้นค่อนข้างนิ่ม ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งคั้นน้ำ เคี้ยว หรือส่งเป็นอ้อยโรงงาน โดยในอ้อยคั้นน้ำจะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูง น้ำอ้อยมีสีสวยและมีกลิ่นหอม รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ทำอ้อยงบ อ้อยกะทิ อ้อยผง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้อ้อยด้วย โดยในปี 2562 หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรขยายอ้อยโคลน คั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 ในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งปลูกขยายต่อในพื้นที่ได้ถึง 50 ไร่" อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
25-32°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×