เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตน้ำมันไบโอดีเซลใช้เอง
28 ตุลาคม 2562
212

ชาวบ้านชุมชนบ้านเขาแก้ว หมู่ 4 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง รวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง "ไบโอดีเซล" วัตถุดิบคือน้ำมันพืชใช้แล้วสำหรับทอดอาหาร น้ำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ นำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้สามารถนำไว้ใช้ กับรถไถเดินตามหรือควายเหล็ก เครื่องสูบน้ำ รวมทั้งใช้กับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล หรือหากเหลือใช้ทางกลุ่มก็แบ่งขายให้เพื่อนบ้านคนอื่นด้วย


นายวิเชียร เมืองมีศรี อายุ 65 ปี และนายมานพ ยิ่งยง อายุ 45 ปี ร่วมกันสาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จากน้ำมันพืชใช้ทอดแล้ว เพื่อเอาไว้ใช้ในกลุ่มในการทำการเกษตร ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีราคาสูงกว่า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการทำเกษตร โดยจะมีการสั่งซื้อน้ำมันใช้แล้วจากร้านค้าทั่วไปจากตลาดนัด ร้านขายอาหารทอดทั่วไป เพื่อรวบรวมนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล โดยใช้ความรู้ตามศาสตร์พระราชาที่เคยทดลองและสามารถนำมาใช้ได้จริง โดยใช้อุปกรณ์ในการทำที่หาได้ง่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย 1.เตาถ่าน 2.น้ำมันใช้แล้ว 3.หม้อต้ม 4.เทอร์โมมิเตอร์ (ปรอท) สำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำมัน 5.เมทธิลแอลกอฮอล์ 6.โซดาไฟ 7.ไม้คนข้าว (ไม้พาย) 8.น้ำเปล่าสะอาด 9.ขวดน้ำเปล่าขนาด 1.5 ลิตร 10.กะละมัง และ11.กรวยกรอง


นายวิเชียร กล่าวว่า ในกลุ่มมีประมาณ 5 คน พยายามซื้อรวบรวมน้ำมันใช้แล้วจากครัวเรือน รวมทั้งจากตลาด ร้านค้าต่างๆในชุมชนมาในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จากนั้นเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อใช้กับรถไถ รถยนต์ หรือรถยนต์กระบะที่ใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งประหยัดกว่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปกติ การผลิตได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเวลา หากมีเวลาว่างก็สามารถทำได้ปริมาณมาก สามารถแบ่งขายให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นๆในราคาลิตรละ 20 บาท ประหยัดกว่าน้ำมันทั่วไปประมาณลิตรละ 5 – 6 บาท ทั้งนี้ น้ำมันไบโอดีเซลที่กลุ่มตนผลิตและทดลองใช้มากับรถไถและรถยนต์ของตนเอง จากนั้นลองตรวจสอบสภาพรถก็พบว่าปกติดี การเผาไหม้ดี ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ทั้งนี้ การผลิตจะต้องทำให้ได้ตามสูตรและขั้นตอนทุกอย่างก็จะได้น้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×