เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
อบต.ท่าข้ามสอนนักเรียนดำนาปลูกข้าวเรียนรู้วิถีชีวิต
28 ตุลาคม 2562
146

ที่ตลาดต้นโด ม.6 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรม โรงเรียนท้องนา เพื่อให้เยาวชนและเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ถึงวิธีปฏิบัติและขั้นตอนในการทำนาข้าวด้วยการลงมือปฎิบัติจริง และปลูกจิตสำนึกให้เด็กในยุคปัจจุบันได้อนุรักษ์การทำนาข้าวเอาไว้โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง รวมถึงเด็กนักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คนโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชาวนา มาเป็นวิทยากรทำการสาธิตขั้นตอนต่างๆ ในการทำนา โดยเริ่มจากตั้งแต่การเตรียมดินเพื่อหว่านกล้าพันธุ์ข้าว ซึ่งใช้พันธุ์ข้าวดำและพันธุ์ข้าวขาวซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวประจำท้องถิ่นของ ต.ท่าข้ามที่ใช้เวลาในการปลูกประมาณ 1 เดือน และสาธิตวิธีการถอดต้นพันธุ์ข้าว(ต้นกล้า) เพื่อเตรียมนำไปดำในท้องนาที่ได้ไถ่เตรียมไว้แล้ว


จากนั้นเป็นขั้นตอนของการดำนา โดยเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างช่วยกันดำนาโดยมีวิทยากรช่วยแนะนำวิธีการดำนาที่ถูกต้อง คือการนำต้นกล้าประมาณ 2-3 ต้น ปักลงไปให้เรียงเป็นแถว ในท้องนาที่มีสภาพเป็นโคลนอย่างใกล้ชิดซึ่งบางคนได้นั่งลงกับพื้นนาที่เต็มไปด้วยน้ำและโคลน ซึ่งนอกจากได้เรียนรู้การดำนาแล้วยังสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


ทั้งนี้บริเวณพื้นที่ตลาดใต้โด นอกจากจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในการทำนาให้กับเด็กๆแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอีกด้วยซึ่งหลังจากนี้ประมาณเดือนมีนาคม 2563 ต้นข้าวจะออกร่วงสีทองเต็มท่องทุ่งนาซึ่งจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับร่วงข้าวสีทองเป็นจำนวนมาก 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×