เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวสวนพริกป่าระกำ ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตัดโค่นต้นพริก ปลูกพืชอื่นทดแทน หลังจากประสบปัญหาราคาตกต่ำ
08 มิถุนายน 2561
412
ชาวสวนพริกป่าระกำ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัดโค่นต้นพริก ปลูกพืชอื่นทดแทน หลังจากประสบปัญหาราคาตกต่ำ ประเทศมาเลเซียไม่รับซื้อ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ
นายประชิต หวาหนู อายุ 43 ปี ชาวสวนพริกตำบลปาระกำ พร้อมกับน้องสาว ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดโค่นต้นพริก นำมาสุมเป็นกองในสวนพริก บ้านในโอ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากประสบปัญหาพริกราคาตกต่ำ กล่าวว่า ปลูกพริกมา 20 ปี บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ส่งขายตลาดหัวอิฐ ในช่วงปีก่อนพริกมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละกว่าร้อยบาท

แต่ปีนี้ราคาถูก ต้องโค่นต้นพริกเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น มะเขือ หรือบวบ น่าจะได้ราคาดีกว่า ขณะนี้ พริกเขียว ราคา 8 บาท แต่ค่าเก็บ 7 บาทแล้ว พริกแดง ราคา 15 บาท ค่าเก็บ 10 บาท ทำให้อยู่ไม่ได้ ชาวสวนพริก กำลังทยอยโค่นต้นพริก

ปลูกพริก 10 ไร่ ใช้ต้นทุน ประมาณ 50,000 บาท จากที่คาดว่าจะได้เงินขายพริกปีนี้ 500,000 บาท แต่ได้เพียง 50,000 บาท หากได้ราคา 35-40 บาท จะอยู่ได้ แต่ราคา 15 บาทอยู่ไม่ได้ อยากให้ภาครัฐดูแลให้ราคาดีขึ้น ปีนี้ขาดทุนยับเยิน

นายประชิต หวาหนู กล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้มาเลเซียไม่นำเข้าทั้งพริกแดง พริกเขียว ส่งผลให้ราคาพริกในประเทศไทยตกลง ไม่เสียดายที่โค่นต้นพริก ปลูกอย่างอื่นแทนดีกว่า รอไม่ได้ จำเป็นต้องโค่นต้นพริก

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชาวสวนพริกป่าระกำ ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตัดโค่นต้นพริก ปลูกพืชอื่นทดแทน
หลังจากประสบปัญหาราคาตกต่ำ". (07-06-2561). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 08-06-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×