แวดวงเกษตร
พาณิชย์หนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ช้างเผือกโกอินเตอร์
09 พฤษภาคม 2561
391
"พาณิชย์" ตามหาสินค้าอินทรีย์ช้างเผือกจากทั่วประเทศ ก่อนเข้าไปช่วยพัฒนาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายขอใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ระดับสากล ตั้งเป้าหนุน 25 ราย พร้อมเดินหน้าผลักดันสินค้าอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว มีการใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้า เพื่อเปิดตัวสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น
น.ส.สุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกสินค้าของจังหวัดที่มีศักยภาพและสามารถต่อยอดเป็นสินค้าอินทรีย์ครั้งที่ 1 เพื่อตามหาและช่วยพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ไทยที่ผลิตสินค้าอินทรีย์ให้ยื่นใบสมัครเพื่อขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.2561

"กรมฯ มีเป้าหมายที่จะตามหาสินค้าเกษตรอินทรีย์จากทั่วประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อขยายเข้าสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ตั้งเป้าหลังจากรับสมัครจะคัดให้เหลือ 40 ราย ก่อนเข้าไปช่วยฝึกอบรม โดยจะมีทีมที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไปให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อจัดทำระบบติดตามและควบคุมภายใน จากนั้นจะคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ 25 สินค้า เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับสากล หรือต่ออายุมาตรฐานสากล เช่น IFOAM , EU , USDA และ JAS เป็นต้น และยังจะได้รับการช่วยเหลือในด้านการจัดทำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย"

น.ส.สุทัศนีย์ กล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะตามหาสินค้าเกษตรอินทรีย์รายการใหม่ๆ ที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต โดยได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมอินทรีย์ หรือ Thailand Organic Innovation Award ? TOIA หลังจากพบว่าในปัจจุบัน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการของไทย มีขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น และหลายๆ รายสามารถผลิตจนได้มาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับโลก จึงต้องการผลักดันและเปิดตัวให้สินค้าเหล่านี้ได้มีโอกาสขยายตลาดออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยยื่นสมัครได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.2561 นี้เช่นเดียวกัน

สำหรับเงื่อนไขการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด จะต้องเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในประเทศ หรือมาตรฐานอินทรีย์ในระดับสากล เพราะสินค้าเหล่านี้ ผ่านการพัฒนามาในระดับหนึ่งแล้ว และหากชนะการประกวด ก็สามารถที่จะพัฒนาโดยการใช้นวัตกรรมเข้าไปช่วยได้ง่ายขึ้น และทำให้สินค้ามีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้นได้เร็วขึ้น โดยในการประกวดนี้ ยังจะได้รับเงินรางวัลรวม 1.2 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่เกียรติคุณ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ทาง Email : toia.dit@gmail.com และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dit.go.th หรือ www.organic.dit.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 25075722-23 โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเข้าประกวด จะต้องส่งอย่างน้อย 2 ชิ้น ที่กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน ที่อยู่ 563 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์หนุนผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ช้างเผือกโกอินเตอร์". (07-05-2561). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 08-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-154222
   
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-29°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
22-29°C
ภูเก็ต
24-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×