เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
โคราชเปิดเวทีประชุมชาวไร่อ้อยทิศทางฤดูหีบ62/63
18 ตุลาคม 2562
380

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานประชุมใหญ่ชาวไร่อ้อยประจำปี 2562 "ทางรอดของชาวไร่อ้อย ภายใต้วิกฤติราคาน้ำตาลทราย" ที่บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด (โรงงานน้ำตาลพิมาย) ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งโรงงานน้ำตาลพิมาย(บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด) ร่วมกับสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี จัดงานนี้ขึ้น เพื่อแถลงสถานการณ์อ้อยและราคาน้ำตาลทรายในปัจจุบัน รวมไปถึง ทิศทางของราคาอ้อยในฤดูหีบ 2562/2563 และการผลักดันรัฐบาลช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนที่ระดับ 1,000 บาทต่อตันอ้อย


นายวิเชียร กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรให้งดเผาอ้อย เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ดังเช่นในปีที่ผ่านมา จึงไม่อยากให้พี่น้องชาวเกษตรกรไร่อ้อยต้องตกเป็นจำเลยของสังคมในเรื่องนี้ และเป็นห่วงเกษตรกรเรื่องมาตรการรองรับการสั่งห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอันตราย 3 ชนิด รวมไปถึง การให้เกษตรกรเรียนรู้การเพิ่มศักยภาพด้านปัจจัยการผลิต, การเพิ่มผลผลิตต่อไร่, การลดต้นทุนการเพาะปลูก, การเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวจึงจะทำให้อาชีพการปลูกอ้อยมีความยั่งยืนมั่นคง สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้


นายมงคล เสถียรถิระกุล รองกรรมการผู้จัดการโรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด เปิดเผยว่า ในที่ประชุมครั้งนี้ โรงงานน้ำตาลพิมาย สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และเกษตรกรชาวไร่อ้อยนับหมื่นชีวิต ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวนกว่า 2,500,000 (สองล้านห้าแสนบาท) ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ได้เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมาทำบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่มอบเงินสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราช ด้วยการหักเงินจากโควตาคู่สัญญาตันละ 1-2 บาท แล้วแต่กำลังศรัทธาแต่ละคน ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงงานได้ร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยมาโดยตลอด และต้องการให้ผู้ปลูกอ้อยได้มีส่วนร่วมบริจาคต่อเนื่องอย่างนี้ทุกๆปี ถือว่าแทนคำขอบคุณจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ได้รับการรักษาอย่างดีมาตลอดจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-33°C
เชียงใหม่
23-32°C
นครราชสีมา
25-33°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×