เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปาล์มดิ่งเหวเหลือ กก.ละ 3.40 บาท เกษตรกรร้องเร่งส่งออกลดสต๊อก
01 ธันวาคม 2560
1,332
ชาวสวนปาล์มใต้วิกฤต ราคาผลปาล์มดิบดิ่งเหว ล่าสุดการรับซื้อที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% เหลือแค่กิโลกรัมละ 3.40-3.70 บาท จากราคาต้นเดือน พ.ย. 4.20-4.30 บาท หลังสต๊อกพุ่งกว่า 5.16 แสนตัน ทำให้โรงงานชะลอการซื้อ เผยมาตรการก่อนหน้าเพิ่มสำรองไบโอดีเซล ใช้น้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้าไร้ผล ดึงราคาไม่ขึ้น ด้านเกษตรกรเสนอเร่งส่งออกโดยด่วน หวังลดปริมาณสต๊อก
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาผลปาล์มดิบได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาล่าสุด ณ วันที่ 29 พ.ย. 2560 ที่มีการรับซื้อที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ต่ำสุดอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 3.40 บาท และสูงสุด กก.ละ 3.70 บาท โดยเป็นการปรับตัวลดลงจากช่วงต้นเดือน พ.ย. ที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กก.ละ 4.20-4.30 บาท หรือลดลงเฉลี่ย 14-15% ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทั้งๆ ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ในการตัดปาล์มสุก เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18%

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้ราคาผลปาล์มดิบตกต่ำ น่าจะมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ โดยล่าสุดปริมาณสต๊อกของเดือน ต.ค. 2560 ได้ขยับขึ้นไปอยู่ที่ 5.19 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. 2560 ที่มีสต๊อกประมาณ 2.37 แสนตัน หรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว และได้ส่งผลให้ราคารับซื้อผลปาล์มดิบในเดือน พ.ย. 2560 ปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง และยังมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลดลงอีก หลังจากที่คาดว่าสต๊อกในเดือน พ.ย. 2560 จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นจนทำให้โรงงานชะลอการรับซื้อผลปาล์มดิบ

รายงานข่าวแจ้งว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาของกรมการค้าภายในก่อนหน้านี้ ได้มีการติดตามปริมาณสต๊อก โดยได้ตรวจสต๊อกล่าสุดเมื่อวันที่ 15-17 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา และยังได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงพลังงานให้ประสานผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ให้สำรองไบโอดีเซล (B100) เพิ่มขึ้น และพิจารณาให้โรงงานผลิตไฟฟ้า จ.กระบี่ นำน้ำมันปาล์มไปเป็นเชื้อเพลิง แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น ส่วนการประเด็นการลักลอบนำเข้า ยืนยันว่าไม่น่าจะมี เพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยใกล้เคียงกับมาเลเซีย โดยราคาเฉลี่ยของไทยอยู่ที่ กก.ละ 20.75-21.00 บาท ส่วนมาเลเซีย กก.ละ 21.32 บาท

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตปาล์มล่าสุด มีการออกสู่ตลาดต่อเนื่อง โดยเดือนมี.ค.อยู่ที่ 1.15 ล้านตัน เม.ย. 1.39 ล้านตัน พ.ค. 1.48 ล้านตัน มิ.ย. 1.14 ล้านตัน ก.ค. 1.09 ล้านตัน ส.ค. 1.23 ล้านตัน ก.ย. 1.36 ล้านตัน และ ต.ค. 1.57 ล้านตัน

นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สาเหตุที่ราคาผลปาล์มดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากมีสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 5 แสนตัน จากช่วงปกติ 2-3 แสนตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เกษตรกรหันมาปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า 1 ล้านตันต่อเดือน จากปกติ 8 แสนตันต่อเดือน ทำให้สกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้เพิ่มขึ้นถึง 2 แสนตันต่อเดือน ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศเท่าเดิม 1.5-1.7 แสนตัน ทำให้มีส่วนเกิน 3 หมื่นตันทยอยเข้าสู่สต๊อก ซึ่งเกษตรกรได้เสนอให้คณะอนุกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน เร่งผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบให้ได้ 2 แสนตัน เพื่อระบายสต๊อก และขอให้กวดขันการรับซื้อผลปาล์มดิบของโรงงานสกัดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% เพื่อดันให้ราคาผลปาล์มดิบสูงขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปาล์มดิ่งเหวเหลือ กก.ละ 3.40 บาท เกษตรกรร้องเร่งส่งออกลดสต๊อก". (30-11-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 01-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/business/detail/9600000121090
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×