เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวนาสุรินทร์แห่เบิกเงินสดหลังรัฐโอนเงินช่วยเหลือ
27 พฤศจิกายน 2561
337

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2561/62 ในจังหวัดสุรินทร์ ดีใจถ้วนหน้าแห่เข้าแถวยาวเหยียดหน้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. หลังจากรัฐบาลโอนเงินช่วยค่าเก็บเกี่ยว – ปรับปรุงพันธุ์ข้าวเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนทำนาข้าว ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่แล้ว


ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ว่าในกรณีที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้เห็นชอบให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานี1 ที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2561/62 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่ รวมครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท


วันนี้วันแรกที่รัฐบาลโอนเงินให้กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอสังขะ และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับเงินชดเชยต่างก็แห่กันมากดเงินสดจนแน่นหน้าตู้เอทีเอ็มหน้า ธ.ก.ส. สาเหตุที่ชาวบ้านแห่มากดที่นี่ เนื่องจากหากมีปัญหาเกี่ยวกับบัตรกดเงินสดไม่ได้จะได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยแนะนำ ปัญหาส่วนมากคือเรื่องรหัสในการกด และมีคนใช้บริการเป็นจำนวนมากจากพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ อ.ศรีณรงค์ อ.บัวเชด บรรยากาศที่ อ.สังขะ จึงดูคึกคักเป็นพิเศษแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×