เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ดีเดย์ปฏิบัติการกำจัดหนอนหัวดำ l ปูพรมฉีดสารเคมีเข้าต้นสกัดระบาดสวนมะพร้าว29จังหวัด
08 พฤศจิกายน 2560
1,318
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อควบคุมและตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่ 29 จังหวัด ไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่แห่งใหม่และพืชชนิดอื่น โดยกำหนดเป็นมาตรการ 5 มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 2.มาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 3.มาตรการทางกฎหมาย 4.มาตรการเฝ้าระวังและสำรวจ และ 5.มาตรการสร้างสวนใหม่ทดแทนและปลูกพืชหลากหลาย ซึ่งมาตรการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานดังกล่าว นอกจากจะใช้ชีววิธีในการจัดการศัตรูพืชแล้ว ยังมีการใช้สารเคมี emamectin benzoate 1.92% EC ฉีดเข้าลำต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร อีกด้วย
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดงาน "วันปฏิบัติการกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าต้น" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงนายธีระชาติ ถนอมสัตย์ หมู่ 8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนรับทราบข้อมูลขั้นตอนเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ ด้วยวิธีฉีดสารเคมีเข้าลำต้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และกำหนดเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานการใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นพร้อมกันทุกจังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย

สำหรับสารเคมีที่ใช้ฉีดเข้าต้นในครั้งนี้คือ emamectin benzoate 1.92% EC ใช้ในอัตรา 30 ซีซี ต่อต้น กับต้นมะพร้าวที่มีความสูงเกิน 12 เมตร ยกเว้นมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้ใช้ และมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้ประมาณ 3 เดือน และผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้าง ในตัวอย่างเนื้อและน้ำมะพร้าวภายหลังทดลองใช้ 90 วัน เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรจึงไม่ต้องเป็นห่วง สำหรับทีมปฏิบัติการฉีดสารเคมีทุกคนได้ผ่านการอบรมวิธีการเจาะการฉีดสารเคมีมาแล้วทุกคน ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้บรรลุเป้าหมาย สำหรับต้นมะพร้าวที่มีความสูงต่ำกว่า 12 เมตร รวมทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวกะทิ จะใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมีทางใบ และใช้แตนเบียนบราคอนควบคุมประชากรของหนอนหัวดำในระยะต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดีเดย์ปฏิบัติการกำจัดหนอนหัวดำ l ปูพรมฉีดสารเคมีเข้าต้นสกัดระบาดสวนมะพร้าว29จังหวัด". (08-11-2560). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 08-11-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/301776
   
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×